ВАЖНО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Уважаеми клиенти и колеги,


Провеждането на всички почивки и екскурзи до 30.04.2021 г. е пряко свързано с епидемиологичната обстановка в страната и решенията на държавните органи на Р България и приемащите страни.От екипа на Географски свят

04.01.2021 г.